About this channel

Kapil Patil is a member of the Maharashtra Legislative Council from Mumbai Teachers' constituency.

Join to get regular updates on new answers, ask questions and more.

KapilPatil
MLC Maharashtra

जुन्या पेन्शनबद्दल माझे मत

play_circle_filled
favorite 7
play_arrow 2 views
Write a comment...
photo_camera
KapilPatil
MLC Maharashtra

प्रति मा. शिक्षक आमदार कपिलदादा पाटील मी गेल्या 14 वर्षापासुन अनुदानित शालळेतील कायम विनाअनुदानित तुकडीवर अध्य...

Read More...
Asked by @vivek6582
play_circle_filled
favorite 9
play_arrow 1 view
@Ramanar 

Ek number saheb

Reply
Write a comment...
photo_camera
KapilPatil
MLC Maharashtra

सर मी एक ICT शिक्षक आहे. कंपनी आमचे तीन महिन्यांचे वेतन आणखी देत नाही. आनि तावडे साहेब तीन वर्षे झाली आम्हाला म्हणतात...

Read More...
Asked by @Lg_143
play_circle_filled
favorite 7
play_arrow 1 view
@arjunbarbaile 

माननीय साहेब,                       आदरणीय  साहेब सप्रेम नमस्कार! मी एक आय सी टी संगणक शिक्षक आपणास लिहित आहे.पाच वर्षा पुर्वी ICT या विषयासाठी माझ्यासारखे बरेच बेरोजगार स्किल्ड तरूण आय सी टी या योजने अंतर्गत डिजिटल भारताचे स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी...

Read More...
Reply
Write a comment...
photo_camera
priyankpamkar
@priyankpamkar · 26 Nov '18

Ask questions and get video answers

Asked by @priyankpamkar
play_circle_filled
favorite 15
play_arrow 1 view
@Shashika 

अगदी बरोबर आहे शब्दात  सर्व अडचणी मांडता येत नाही

Reply
Write a comment...
photo_camera

Experts from MLC Kapil Patil will reply to your question with a video answer.

288 Followers
4 Posts
Need help? Write to us atsupport@oheyo.com
View PaGaLGuY facebook page
Download Oheyo on the Google Play StoreDownload Oheyo on the Apple App Store

© Inzane Labs Private Limited. All rights reserved.