About this channel

Neelam Gorhe is an Indian politician and leader of Shiv Sena from Maharashtra. She is a member of Maharashtra Legislative Council. She had been elected to Legislative Council for three consecutive terms, in 2002, 2008 and 2014.

Join to get regular updates on new answers, ask questions and more.

Dr.NeelamGorhe
@Dr.NeelamGorhe · 2 May '19

महाराष्ट्र सरकार पर्यावरणसाठी काय करत आहे?

Asked by @sanjanach
play_circle_filled
favorite 4
play_arrow 3K+ views
Write a comment...
photo_camera
Dr.NeelamGorhe
@Dr.NeelamGorhe · 25 Jan '19

ताई, डान्स बार पुन्हा चालू होणार,खूप वाईट आहे हे तरुण पिढी साठी. काय सांगाल आपण?

Asked by @Amit.bhilare
play_circle_filled
favorite 6
play_arrow 3K+ views
Write a comment...
photo_camera
Dr.NeelamGorhe
@Dr.NeelamGorhe · 25 Jan '19

नमस्कार ताई HAPPY NEW YEAR 1)आपल्या येथील मंदिर किवा तिर्थ क्षेत्र यात प्रवेश करन्या अगोदर फार मोठ्या बाजार...

Read More...
Asked by @Ni39
play_circle_filled
favorite 5
play_arrow 2.9K+ views
@Ni39 

धन्यवाद

Reply
Write a comment...
photo_camera
Dr.NeelamGorhe
@Dr.NeelamGorhe · 25 Jan '19

आदरणीय नीलम ताई , नमस्कार मी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतो. मला आई वडील नाही, घर व संपत्ती नाही आजी ने मला सांभाळले ...

Read More...
Asked by @Mayurbhave7
play_circle_filled
favorite 5
play_arrow 2.9K+ views
@Mayurbhave7 

आदरणीय ताई, आपण माझ्या संवेदनशील प्रश्नाला आपुलकी आणि विश्वासाने दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल आदर व्यक्त करतो. अनाथ आरक्षणाची जनक कु.अमृताताई स्वतः त्या आरक्षणला पात्र ठरत नाही. या संदर्भात अनाथ घटक यांच्या व्याख्या मध्ये संबंधित शिथिलता दिल्यास सदरील ...

Read More...
Reply
Write a comment...
photo_camera
Dr.NeelamGorhe
@Dr.NeelamGorhe · 25 Jan '19

थोडं चंद्रपूर, गडचिरोली जिल्ह्याकडे पण बघा की तुमचे आमदार खासदार नसतील पण दुष्काळ आहे हो इकडे आणि बेरोजगारी पण आहे...

Read More...
Asked by @Ankitmaheswar
play_circle_filled
favorite 4
play_arrow 3.1K+ views
Write a comment...
photo_camera
Dr.NeelamGorhe
@Dr.NeelamGorhe · 25 Jan '19

What do you have to say on the two suicides that happened in Maharashtra due to eve teasing?

Asked by @priyankpamkar
play_circle_filled
favorite 4
play_arrow 2.9K+ views
Write a comment...
photo_camera
Dr.NeelamGorhe
@Dr.NeelamGorhe · 4 Jan '19

प्रश्न विचारा आणि व्हिडिओ उत्तरे मिळवा

Asked by @priyankpamkar
play_circle_filled
favorite 8
play_arrow 2.9K+ views
@sunil.anthony 

when can we expect all our roads to be driveable?

Reply
Write a comment...
photo_camera

Experts from Dr Neelam Gorhe will reply to your question with a video answer.

69 Followers
8 Posts
Need help? Write to us atsupport@oheyo.com
View PaGaLGuY facebook page
Download Oheyo on the Google Play StoreDownload Oheyo on the Apple App Store

© Inzane Labs Private Limited. All rights reserved.